Đọc lại: Express Entry | Bước 3: Làm Bài Kiểm Tra Ngôn ngữ (tiếng Anh/tiếng Pháp)

Express Entry (EE) là hệ thống quản lý và tính điểm các hồ sơ định cư Canada theo nhóm chương trình định cư kinh tế như:

 • Chương trình Lao động lành nghề liên bang (Federal Skilled Workers – FSW);
 • Chương trình Lao động có tay nghề chuyên môn của liên bang (Federal Skilled Trades – FST);
 • Chương trình Lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada (Canadian Experience Class – CEC)

Mỗi chương trình trong hệ thống Express Entry đều có những tiêu chí khác nhau. Bạn phải đảm bảo mình đủ điều kiện tham gia ít nhất 1 trong 3 chương trình thì bạn mới có thể tham gia Express Entry.

Trong bước 4, Second Passport chia sẻ các tiêu chí của 3 chương trình trong Express Entry để bạn có thể biết chương trình dành cho mình!

Federal Skilled Workers (FSW)

Để đủ điều kiện theo chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (Federal Skilled Worker), bạn cần phải có ít nhất 67 điểm trên thang điểm 100 trong danh sách dưới đây:

Bằng cấp Điểm
Tiến sĩ (PhD) 25
Bằng thạc sĩ HOẶC bằng chuyên môn 23
Hai chứng chỉ sau trung học trở lên (một chứng chỉ phải dành cho chương trình học ít nhất ba năm) 22
Chứng chỉ sau trung học ít nhất ba năm 21
Chứng chỉ sau trung học hai năm 19
Chứng chỉ sau trung học của một năm 15
Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THPT) 5

Lưu ý, bạn không thể vào hệ thống (pool) chờ nếu không có kết quả Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) và điểm ngôn ngữ trong tay!

Kinh nghiệm làm việc chỉ được tính khi đó là:
 • Kinh nghiệm làm việc trong vòng 10 năm gần nhất
 • Công việc được trả lương (công việc tình nguyện, thực tập không được tính)
 • Kinh nghiệm làm việc thuộc NOC TEER Loại 0, 1, 2 hoặc 3,
 • Công việc liên tục và ít nhất 1 năm (30 giờ/tuần), hoặc kinh nghiệm làm việc bán thời gian tương đương (ít nhất 15 giờ/tuần, tối đa là 2 năm).
Bạn có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc từ hai nhà tuyển dụng, miễn là công việc của bạn ở cùng một NOC.
Kinh nghiệm làm việc Điểm
Ít nhất 1 năm 9
2 đến 3 năm 11
4 đến 5 năm 13
6 năm trở lên 15
Tuổi Điểm
Dưới 18 0
Từ 18 đến 35 12
36 11
37 10
38 9
39 8
40 7
41 6
42 5
43 4
44 3
45 2
46 1
47 và lớn hơn 0
Ngôn ngữ chính thức đầu tiên Kỹ năng Nói Kỹ năng Nghe Kỹ năng Đọc Kỹ năng Viết
CLB9 hoặc cao hơn 6 6 6 6
CLB 8 5 5 5 5
CLB 7 4 4 4 4
Dưới CLB 7 Không đủ điều kiện

Bạn chỉ có thể đạt được tối đa 10 điểm trong phần này.

Mục Điểm
Vợ/chồng/bạn đời có CLB4 trở lên về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (viết, nghe, nói và đọc) 5
Người nộp đơn chính đã học ở Canada (tối thiểu hai năm học toàn thời gian ở cấp trung học hoặc sau trung học) 5
Vợ/chồng/bạn đời học ở Canada (tối thiểu hai năm học toàn thời gian ở cấp trung học hoặc sau trung học) 5
Đương đơn chính đã làm việc tại Canada (tối thiểu một năm làm việc toàn thời gian trong NOC TEER Loại 0, 1, 2 hoặc 3) 10
Vợ/chồng/bạn đời làm việc tại Canada (tối thiểu một năm làm việc toàn thời gian trong NOC TEER Loại 0, 1, 2 hoặc 3 5
Đương đơn chính có lời mời làm việc hợp lệ 5
Đương đơn chính hoặc vợ/chồng/bạn đời có người thân từ 18 tuổi trở lên, thường trú nhân hoặc công dân Canada đang sinh sống tại Canada. Người thân có thể là (i) cha mẹ, (ii) ông bà, (iii) con, (iv) cháu, (v) con của cha mẹ (anh chị em ruột), (vi) con của ông bà (chú hoặc dì), ( vii) cháu của cha mẹ (cháu trai hoặc cháu gái) 5

Bạn có thể nhận được 10 điểm nếu bạn có lời mời làm việc hợp lệ toàn thời gian ít nhất một năm từ một nhà tuyển dụng Canada.

Lời mời làm việc hợp lệ phải dành cho công việc liên tục, được trả lương, toàn thời gian, không theo mùa vụ và trong nghề nghiệp được liệt kê là NOC TEER Loại 0, 1, 2 hoặc 3.

Federal Skilled Trades (FST)

Để đủ điều kiện tham gia chương trình này, bạn phải:

 1. Không có kế hoạch sống ở tỉnh Quebec. Nếu bạn dự định sống ở Quebec, hãy xem Chương trình Nhập cư Quebec để biết thêm thông tin
 2. Có trình độ yêu cầu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, nghĩa là CLB5 về nghe và nói, và CLB4 về viết và đọc
 3. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tay nghề chuyên môn tối thiểu 02 năm, toàn thời gian (30 giờ/tuần, hoặc thời gian bán thời gian tương đương), trong 5 năm qua.
 4. Chứng minh rằng kinh nghiệm tay nghề chuyên môn của bạn đáp ứng các nhiệm vụ thiết yếu được quy định trong NOC.
 5. Có lời mời làm việc toàn thời gian hợp lệ trong thời hạn ít nhất một năm hoặc có chứng chỉ đủ điều kiện

Kinh nghiệm làm việc tay nghề chuyên môn của bạn phải từ các nhóm chính, phụ hoặc đơn vị này của NOC:​

 • Nhóm 62200 – Đầu bếp (Chef) – 1 nghề
 • Nhóm nhỏ 6320 – Đầu bếp (cook), nhân viên cắt thịt (butcher) và thợ làm bánh (baker) – 3 nghề
 • Nhóm chính 72 – Kiểm soát viên nghiệp vụ kỹ thuật vận tải (Technical trades and transportation officers and controllers), ngoại trừ nhóm phụ 726 – 48 nghề
 • Nhóm chính 73 – Nghề phổ thông (General trades) – 18 nghề
 • Nhóm chính 82 – Giám sát tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và sản xuất liên quan (Supervisors in natural resources, agriculture and related production) – 5 nghề
 • Nhóm chính 83 – Nghề khai thác tài nguyên và sản xuất có liên quan (Occupations in natural resources and related production) – 5 nghề
 • Nhóm chính 92 – Giám sát chế biến, sản xuất và tiện ích, và người vận hành và kiểm soát tiện ích (Processing, manufacturing and utilities supervisors, and utilities operators and controllers)13 nghề
 • Nhóm chính 93 – Người điều khiển quy trình và điều khiển trung tâm, thợ lắp ráp và kiểm tra máy bay (central control and process operators and aircraft assembly assemblers and inspectors), ngoại trừ Nhóm phụ 932 – 3 nghề

Bạn không cần phải có trình độ học vấn tối thiểu cho Chương trình FST. Tuy nhiên, nếu bạn có bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ, bạn có thể tích luỹ thêm điểm CRS. Bạn sẽ phải yêu cầu Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) nếu bằng tốt nghiệp của bạn không phải từ Canada.

Canadian Experience Class (CEC)

Để đủ điều kiện tham gia Canadian Experience Class (CEC) thông qua Express Entry, bạn phải:

 • Trong vòng 3 năm gần nhất bạn có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc NOC TEER 0, 1, 2 hoặc 3 ở Canada (toàn thời gian, 30 giờ/tuần hoặc bán thời gian tương đương, ít nhất 15 giờ/ tuần),
 • không có kế hoạch sống ở tỉnh Quebec, và
 • có trình độ ngôn ngữ tối thiểu cần thiết:
  • CLB7 cho NOC TEER Category 0 or 1, or
  • CLB5 cho NOC TEER Category 2 or 3.

Tự kinh doanh và thực tập không được tính là kinh nghiệm làm việc trong chương trình này.

Bạn không cần phải có trình độ học vấn tối thiểu cho CEC. Tuy nhiên, nếu bạn có bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ, bạn có thể tích luỹ thêm điểm CRS. Bạn sẽ phải yêu cầu Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) nếu bằng tốt nghiệp của bạn không phải từ Canada.

Chứng minh kinh nghiệm làm việc

Một điều quan trọng cần biết chính là để chứng minh kinh nghiệm làm việc của mình, bạn sẽ cần cung cấp một lá thư có chữ ký của giám đốc hoặc bộ phận nhân sự, trong đó có các thông tin của bạn, các nhiệm vụ và trách nhiệm được nêu trong NOC (phiên bản 2021).

Đọc về các danh sách giấy tờ cần thiết tại Bước 8: Danh Sách Giấy tờ cần thiết

Chứng minh kinh nghiệm tài chính

Đối với các ứng viên được mời theo chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (FSW) và Chương trình Lao động tay nghề chuyên môn (FST), bạn cần chứng minh rằng bạn có đủ tài sản lưu động để hỗ trợ gia đình và bản thân trong vài tháng đầu tiên sau khi đến Canada, trừ khi:

 • bạn hiện đang ở Canada với Giấy phép lao động tạm thời và được phép làm việc hợp pháp, VÀ
 • bạn nhận được lời mời làm việc hợp lệ từ một nhà tuyển dụng Canada.

Số tiền bạn cần chuẩn bị phụ thuộc vào số lượng thành viên trong gia đình của bạn, cách tính và yêu cầu được cập nhật tại đây.

Các ứng viên được mời theo Canadian Experience Class (CEC) không cần cung cấp bằng chứng về tài chính.

Đọc tiếp:
Express Entry | Bước 5: Tính Điểm Hệ Thống Xếp Hạng Toàn Diện CRS (Comprehensive Ranking System)

TIN TỨC

Đợt rút Express Entry đầu tiên trong tháng 4 – Điểm chạm đỉnh

Bộ Di Trú Canada đã tiến hành đợt rút Express Entry đầu tiên trong tháng [...]

CẬP NHẬT ĐIỀU KIỆN CHO GIẤY PHÉP LÀM VIỆC MỞ CHO VỢ/CHỒNG SINH VIÊN QUỐC TẾ

Từ đầu năm 2024, Bộ Di Trú đã đưa ra hàng loạt thay đổi đối [...]

Canada giảm 35% số lượng sinh viên quốc tế năm 2024 – Trong nguy có cơ!

Vào 22/01/2024, Bộ trưởng Bộ Di Trú Canada Marc Miller đã thông báo về giới [...]

Cùng nhìn lại Express Entry 2023 và Chân dung Express Entry 2024

Năm 2023 là năm có nhiều thay đổi đáng kể cho hệ thống Express Entry. [...]

1 Tháng Có 7 Đợt Rút Express Entry Với Điểm Đạt Đỉnh – Cơ Hội Hay Thách Thức?

Tháng cuối cùng năm 2023 đã diễn ra 7 đợt rút liên tục dành cho [...]

TIN NÓNG: Điểm Rút Express Entry CHẠM ĐỈNH – Đâu Là Cơ Hội Cho Các Ứng Viên Express Entry?

Đã hơn 1 tháng kể từ đợt rút cuối cùng vào 26/10/2023, Bộ Di Trú [...]

Chương Trình Đầu Tư Định Cư Quebec Sẽ Mở Lại Vào 1/2024

Sau 5 năm đóng băng, Chương trình đầu tư Quebec đã được công bố trở [...]

Những lợi ích trong thay đổi dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí ở Tỉnh bang Alberta

Trong cuộc họp báo đầu tháng 11, Danielle Smith – thống đốc Tỉnh bang Alberta [...]