Giới thiệu chương trình định cư Express Entry của chính phủ Canada

Express Entry (EE) là hệ thống quản lý và tính điểm các hồ sơ định cư Canada theo nhóm chương trình định cư kinh tế như:

 • Chương trình Lao động lành nghề liên bang (Federal Skilled Workers – FSW);
 • Chương trình Lao động có tay nghề chuyên môn của liên bang (Federal Skilled Trades – FST);
 • Chương trình Lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada (Canadian Experience Class – CEC)

Ứng viên phù hợp với chương trình định cư Express Entry

Ứng viên phải thỏa mã được điều kiện của ít nhất một trong ba diện của Express Entry để có thể lập bộ hồ sơ Express Entry và nộp hồ sơ. Điểm của ứng viên sẽ được tính nhờ vào công việc, kinh nghiệm và trình độ học vấn.

Một số yêu cầu cơ bản để ứng viên có đủ điều kiện lập hồ sơ Express Entry:

Các yêu cầu Chương trình Lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada (CEC)  Chương trình Lao động lành nghề liên bang (FSW) Chương trình Lao động có tay nghề chuyên môn của liên bang (FST)
Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp

 • CLB 7 nếu công việc NOC 0 hoặc A
 • CLB 5 nếu công việc NOC B
Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp

 • CLB 7
Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp

 • CLB 5 cho 2 kĩ năng nghe và nói
 • CLB 4 cho 2 kĩ năng đọc và viết
Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm làm việc tại Canada theo công việc thuộc NOC 0, A hoặc B Kinh nghiệm làm việc tại Canada theo công việc thuộc NOC 0, A hoặc B Kinh nghiệm làm việc tại Canada hoặc ngoài Canada trong nhóm ngành chuyên môn thuộc NOC B
Số năm kinh nghiệm yêu cầu Một năm kinh nghiệm tại Canada trong vòng 3 năm trở lại (tính cả công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian) Một năm liên tục trong 10 năm trở lại (tính cả công việc bán thời gian, toàn thời gian hoặc nhiều hơn 1 công việc chính) Hai năm kinh trong 5 năm trở lại (tính cả công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian)
Thư mời làm việc Không yêu cầu Không yêu cầu

Có thể được cộng điểm nếu có.

Có yêu cầu: 

Bằng cấp Không yêu cầu
 • Bằng của cấp học Cao Đẳng, Đại Học trở lên.
 • Được cộng thêm điểm nếu có nhiều hơn 1 bằng
Không yêu cầu

Quy trình xét duyệt hồ sơ của chương trình định cư Express Entry

Bước 1: Thẩm định hồ sơ

Các thí sinh chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ chứng minh điều kiện của mình và hoàn thành các thủ tục để đáp ứng được yêu cầu tối thiểu tham gia chương trình định cư Express Entry.

Bước 2: Tạo hồ sơ Express Entry cho riêng mình

Hồ sơ Express Entry sẽ cung cấp những thông tin về bạn gồm:

 • Kĩ năng của bạn
 • Bằng cấp giáo dục
 • Khả năng ngôn ngữ
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Một số thông tin liên quan khác

Tạo hồ sơ này là hoàn toàn miễn phí, bảo mật và được thực hiện online. Một khi bạn bắt đầu khởi tạo hồ sơ Express Entry, bạn có 60 ngày để hoàn thiện nó. Chính những thông tin này sẽ giúp hội đồng xét duyệt biết rằng bạn có đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình Express Entry hay không. Nếu bạn đủ tiêu chuẩn, bạn sẽ được sắp xếp vào nhóm ứng viên tiềm năng (Pool of candidates)

Bước 3: Những ứng viên có điểm xếp hạng cao nhất sẽ được mời đăng kí thường trú nhân

Bạn sẽ được xếp hạng bằng cách tính điểm thành phần dựa trên một hệ thống gọi là “Xếp hạng toàn diện” (Comprehensive Ranking System – CRS).

Hội đồng xét duyệt sẽ gửi lời mời những ứng viên có điểm số cao nhất tham gia làm thủ tục nộp đơn đăng ký trực tuyến. Thường ứng viên chỉ phải chờ dưới 6 tháng cho kết quả sau khi nộp đơn, tuy nhiên trong quá trình chờ xét điểm trước đó có thể kéo dài tới 12 tháng. Do vậy một lời khuyên là bạn nên thường xuyên cập nhật hồ sơ của mình mỗi khi có sự thay đổi.

Nếu sau 12 tháng mà bạn không được mời nộp đơn xin thường trú, bạn có thể tạo mới lại một hồ sơ khác, nếu vẫn đủ điều kiện bạn sẽ tiếp tục vào danh sách chờ mời nộp đơn thường trú.

Ứng viên có thể tham khảo báo cáo điểm CRS của những kỳ xét duyệt trước để chuẩn bị tốt hơn.

Đăng Ký Tư Vấn

Đội ngũ Second Passport Incubator sẽ giúp ứng viên lên kế hoạch và hoàn thành thủ tục xin thường trú dân một cách cụ thể nhất. Ứng viên có thể tập trung vào hoạt động học tập và làm việc của mình, SPI sẽ hoàn thành trách nhiệm nộp hồ sơ định cư.

Liên lạc với Second Passport Incubator qua email hoặc hẹn lịch tư vấn ngay!

Đăng ký tư vấn

BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN ĐẾN VỚI CANADA

.