fbpx

Bảo Lãnh Gia Đình Canada: Open Work Permit Dành Cho Các Ứng Viên Bên Ngoài Canada

Bảo Lãnh Gia Đình Canada Open Work Permit Dành Cho Các Ứng Viên Bên Ngoài Canada

Đoàn tụ gia đình là giá trị cốt lõi trong chiến lược nhập cư của Canada và một biện pháp mới Bộ Nhập Cư Canada (IRCC) nhằm mục đích giúp nhiều gia đình có thể đoàn tụ cùng nhau. Vợ/chồng và người phụ thuộc của thường trú nhân/công dân Canada hoặc của người lao động tạm thời và sinh viên đã ở Canada có đủ điều kiện nhận Open Work Permit (Giấy phép làm việc mở) khi đang ở bên ngoài Canada.

Các ứng viên được gọi là “thành viên gia đình” sẽ bao gồm:
+ Vợ/chồng
+ Người sống chung như vợ/chồng
+ Người sống chung như vợ/chồng và con cái phụ thuộc trên 18 tuổi.

IRCC đặt mục tiêu sẽ xử lý tất cả các đơn xin bảo lãnh vợ/chồng chỉ trong vòng 12 tháng.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Xem thêm:

Ai sẽ đủ điều kiện cho Open Work Permit (Giấy phép lao động mở)?

Các ứng viên có thể nhận giấy phép lao động mở cho người nước ngoài đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Người nước ngoài là:

 • Người nộp đơn chính là người đã nộp đơn xin thường trú theo vợ/chồng đã được IRCC chấp nhận
 • Đã nộp đơn xin giấy phép lao động, trong đó thời hạn của giấy phép lao động được yêu cầu là tối đa là hai năm
 • Có cùng địa chỉ cư trú với người bảo lãnh ở Canada tại thời điểm nộp đơn và
 • Có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada hoặc đủ điều kiện và đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng

– HOẶC Người nước ngoài là:

 • Một đứa trẻ được coi như là một thành viên gia đình đi kèm trong đơn xin thường trú
 • Đã nộp đơn xin giấy phép lao động trong đó thời hạn của giấy phép lao động được yêu cầu tối đa là hai năm
 • Có cùng địa chỉ cư trú với người bảo lãnh ở Canada tại thời điểm nộp đơn và
 • Có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada hoặc đủ điều kiện và đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng

Các cam kết từ Bộ Di Trú về cấp Open Work Permit cho diện bảo lãnh gia đình

Cấp giấy phép Open Work Permit cho bảo lãnh vợ/chồng ở nước ngoài được Bộ Di Trú cam kết như:

 • Thời gian xử lý thị thực tạm trú (TRV) nhanh hơn cho đương đơn là vợ/chồng
 • Áp dụng các công cụ xử lý mới và dành riêng cho người đăng ký tạm trú nhân là vợ/chồng
 • Gia hạn giấy phép lao động mở cho những người có giấy phép lao động mở hết hạn từ ngày 1 tháng 8 đến cuối năm 2023

Bộ trưởng Bộ Di Trú – Ông Fraser cho biết rằng IRCC cam kết diện đoàn tụ các gia đình sẽ nhanh hơn, cho phép họ sớm làm việc để sinh sống tại Canada. Với việc thúc đẩy việc cấp Open Work Permit cho vợ/chồng sẽ giúp Canada củng cố nền kinh tế và nền lao động Canada.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN


SECOND PASSPORT INCUBATOR
📍Unit 700, 333 Bering Ave, Toronto, Ontario, M8Z 3A8, Canada
📍180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
💌info@secondpass.ca
☎️ Vietnam: +84 899 01 01 02 | Canada: +1 647 893 3495
🖥 https://www.facebook.com/secondpass.ca
#secondpassport #SPI #canadaPR #canada #đầutưcanada #địnhcưcanada #cuộcsốngcanada