Bạn cần kiểm tra kinh nghiệm làm việc của mình được xác định bởi hệ thống NOC (National Occupational Classification) có đủ điều kiện tham gia Express Entry hay không.

Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) là hệ thống chính thức được sử dụng bởi tất cả các cơ quan chính phủ Canada liên quan đến thông tin công việc/nghề nghiệp. Đây là phương tiện cung cấp cấu trúc chuẩn để phân tích và đánh giá, tập hợp hơn 30,000 chức danh nghề nghiệp trong 516 mã NOC.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, IRCC chuyển sang phiên bản 2021 của NOC (so với phiên bản 2016). Điều này có nghĩa rằng:

 • Loại kỹ năng và cấu trúc cấp độ của NOC 2016 (NOC 0, A, B, C và D) được thay thế bằng hệ thống 6 hạng mục đại diện cho đào tạo, giáo dục, kinh nghiệm và trách nhiệm (TEER) cần thiết để làm việc trong một nghề nghiệp.
 • Các mã NOC 4 chữ số đã đổi thành mã NOC 5 chữ số.

Trong phiên bản 2021 của NOC, các danh mục đào tạo, giáo dục, kinh nghiệm và trách nhiệm (TEER) là:

 • TEER 0: Ngành nghề quản lý.
 • TEER 1: Những nghề thường yêu cầu bằng đại học.
 • TEER 2: Các công việc thường yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học, đào tạo học nghề từ 2 năm trở lên hoặc các công việc giám sát.
 • TEER 3: Những công việc thường yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học, thời gian đào tạo tập sự dưới 2 năm hoặc đào tạo tại chỗ trên 6 tháng.
 • TEER 4: Những công việc thường yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học hoặc vài tuần đào tạo tại chỗ.
 • TEER 5: Những nghề nghiệp thường cần làm ngắn hạn và không cần đào tạo chính quy.

Nếu bạn đã mở hồ sơ Express Entry trước ngày 16 tháng 11 năm 2022, hãy đảm bảo cập nhật hồ sơ với phiên bản NOC 2021.

Để đủ điều kiện tham gia Express Entry, bạn phải có kinh nghiệm làm việc thuộc TEER 0, 1, 2 hoặc 3.

Làm thế nào để xác định NOC của bạn?

Bạn có thể bắt đầu bằng cách truy cập trang web của chính phủ và tìm kiếm mã công việc có mô tả gần giống nhất với công việc hiện tại của bạn. Bạn sẽ cần sử dụng phiên bản NOC 2021 khi sử dụng tùy chọn tìm kiếm.

Bạn cần tìm kiếm mã NOC dựa trên nhiệm vụ công việc (job duties) mà không phải chức danh công việc (job title). Nhiệm vụ công việc đóng vai trò quan trọng nhất vì khi gửi bằng chứng về kinh nghiệm làm việc, IRCC sẽ so sánh nhiệm vụ công việc của bạn với những nhiệm vụ được quy định trong mã NOC.

Một tip nhỏ, bạn có thể sử dụng trang Job Bank. Tìm một cơ hội việc làm phù hợp với công việc bạn muốn đối chiếu. Trên trang tuyển dụng này, bạn có thể tìm thấy mã NOC tương ứng tại phần “Job market information” góc bên phải màn hình.

job bank noc code

Có những chương trình khác mà bạn có thể đủ điều kiện tham gia, tùy thuộc vào danh mục mã NOC của bạn:

 • Nếu mã NOC của bạn thuộc TEER 0, 1, 2 hoặc 3, thì bạn đủ điều kiện tham gia ba chương trình Express Entry của liên bang và một số  Chương trình Đề cử tỉnh bang.
 • Nếu mã NOC của bạn thuộc TEER 4 hoặc 5, bạn có thể đủ điều kiện tham gia một Chương trình đề cử tỉnh bang, chẳng hạn như của Đảo Hoàng tử, Lãnh thổ Tây Bắc, Yukon và các loại khác.
 • Nếu mã NOC của bạn thuộc TEER 0, 1, 2, 3 hoặc 4, bạn có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình định cư Đại Tây Dương

Đọc tiếp:
Express Entry | Bước 2: Đánh Giá Chứng Chỉ Giáo Dục (ECA)